Strona się ładuje... Czas ładowania zależy od szybkości Twojego połączenia internetowego!

Regulamin

§ 1

Strona Stepco24.pl jest stroną, której właścicielem jest firma STEPCO Wojciech Stępnik zarejestrowana w Poznaniu, przy ul. Skrytej 7/7, 60-779 Poznań, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady korzystania ze strony Stepco24.pl

§ 2

Strona Stepco24.pl ma na celu ułatwienie złożenia zapytania ofertowego firmie STEPCO Wojciech Stępnik. Strona nie służy składaniu zamówienia na poszczególne produkty.

§ 3

Złożenie zapytania ofertowego skutkuje przygotowaniem oferty handlowej przez firmę STEPCO Wojciech Stępnik oraz przesłaniem jej na adres podany podczas tworzenia zapytania.

§ 4

Wszystkie informacje dotyczące warunków płatności, terminu i kosztów dostawy, ceny, gwarancji zostaną zawarte w ofercie przygotowanej na podstawie złożonego zapytania ofertowego.

§ 5

STEPCO Wojciech Stępnik nie gwarantuje terminu odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

§ 6

Po wysłaniu zapytania ofertowego użytkownik otrzyma mail potwierdzający specyfikację oraz ilość produktów z zapytania ofertowego.

§ 7

Treści zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie na osobisty użytek użytkownika. Wykorzystanie w innych celach wymaga pisemnej zgody firmy STEPCO Wojciech Stępnik.

§ 8

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do sporządzenia oferty handlowej na podstawie wysłanego zapytania ofertowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownicy mają prawo wglądu do dotyczących ich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez Stepco24.pl jest firma STEPCO Wojciech Stępnik. Administrator danych przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi i wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 9

Informacje i materiały zamieszczone na stronie Stepco24.pl mają wyłącznie charakter informacyjny.

Firma STEPCO Wojciech Stępnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania treści prezentowanych w Serwisie, w szczególności za decyzje podjęte na ich podstawie.

Firma STEPCO Wojciech Stępnik nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.