Monitorowanie separatora z miernikiem mętności ITM-4 firmy Anderson-Negele

Przed rozpoczęciem procesu, gdzie wino jest butelkowane, musi nastąpić proces separacji, tj. muszą być usunięte jakiekolwiek cząsteczki  stałe i/lub powstająca zawiesina. Mierniki mętności ITM-4 firmy Anderson Negele są montowane na wylocie z separatora. 

Wymagania

Podczas pracy, bęben separatora stopniowo napełnia się cząsteczkami stałymi, usuniętymi z wina. Wymaga to opróżnienia czasowego, aby zapewnić prawidłowe, poprawne działanie urządzenia w celu utrzymania najwyższej jakości produktu.

 

Rozwiązanie Anderson Negele

Na wylocie z separatora zamontowany miernik mętności ITM-4 w sposób ciągły monitoruje czystość produktu (Rys. 1). W przypadku gdy mierzona wartość mętności wzrośnie powyżej określonej wartości, podłączony system automatycznie przełączy separator w celu opróżnienia bębna z zanieczyszczeń. W przypadku gdy wymagane są różne wartości mętności (wino około 30-40 NTU, moszcz winny około 200-400 NTU), mierniki mętności ITM-4  zapewniają możliwość zewnętrznego przełączania zakresu pomiarowego. 

Korzyści

Dlaczego GEA Westfalia Separator wybrała przyrząd Anderson Negele:

  • Metoda pomiaru zastosowana w mierniku mętności ITM-4 oferuje wysoki stopień dokładności w niskich zakresach mętności, bez względu na wielkość cząstek stałych
  • Dodatkowo, obok standardowego sygnału wyjściowego 4-20 mA, mierniki mętności posiadają programowalne wyjście do sygnalizacji granicznej
  • Ten kompaktowy przyrząd pomiarowy, wykonany z najwyższej jakości komponentów, z nowoczesną i bardzo czułą elektroniką, jest najbardziej ekonomicznym przyrządem dostępnym na rynku.

 

Użycie miernika ITM-4
Rys. 1 Schemat procesu
  1. Zbiornik osadowy
  2. Pompa
  3. Separator
  4. Zbiornik magazynowy

  5. ITM-4

M: Z fermentacjiT: DrożdżeV: Do butelkowania

 

W zbiorniku osadowym (1) substancje organiczne i mineralne są dodawane do świeżo sfermentowanego wina. Wiąże to niepożądane cząsteczki, które osadzają się na dnie zbiornika.  Po oczyszczeniu, drożdże winne są ściągane, a wino pompowane do separatora (3). Tutaj następuje oczyszczenie wina z pozostałych cząsteczek i zawiesiny. Na wyjściu z separatora (5) miernik mętności ITM-4 z wysoką dokładnością  monitoruje absolutną czystość wina przed butelkowaniem.